Eduard Homola pomáhal pri organizácii rôznych súťaží organizovaných Aeroklubom Partizánske. Klubové plachtárske súťaže Memoriál Alexandra Makarenka spoluzakladateľa športového lietania v Baťovanoch. Letecké dni, súťaže parašutistov (O pohár partizánskej brigády Jána Žižku), motorárov (Po stopách obuvníckeho priemyslu).

Bol mechanikom, inštruktorom, vlekárom, vysadzovačom, náčelníkom letiska Malé Bielice. Aj po odchode do dôchodku nezabúdal na Aeroklub a zúčastňoval sa všetkých významných udalostí poriadaných Aeroklubom Partizánske.

A opäť sme sa zišli stará partia. Spolu sme začali lietať. Eduard Homola, Tivadar Chlupik, Vladimír Bužek s vedúcim letovej prevádzky Aeroklubu Partizánske Dušanom Ondruškom. A prečo by sme si nezalietali, veď nie sme taký starí.


My starší schádzame sa na pohreboch, ale aj na výročiach Aeroklubu, alebo svojich. A vždy spomíname na priateľov - kolegov od knipla, ale na niečo a niektorých si úž nevieme spomenúť. Prepáčte.

Pri Piperi Cub Anton Valo,

pri Meta Sokole Ján Nešťák, Jozef Smolka, Eduard Homola, Milan Rehák.

Róbert Chuťka, Milan Grupáč, Rudolf Imriška, Edo Homola, Jarmila Vesperínová,

Anna Zimániová, Edo Homola, Anton Lipár, František Krähenbiel.


Edo Homola, Vojtech Matta, XY, Viliam Kosorín, Jozef Paninár st., Marián Mikulovský.