informácie
súťažné pravidlá
otočné body
štartová listina
prehľad víťazov
 
fotografie
 
1. úloha
- trať
- neoficiálne výsledky
- konečné výsledky
2. úloha
- trať
- predbežné výsledky
- neoficiálne výsledky
- konečné výsledky
3. úloha
- trať
- predbežné výsledky
- neoficiálne výsledky
- konečné výsledky
4. úloha
- trať
- neoficiálne výsledky
- konečné výsledky
5. úloha
- trať
- neoficiálne výsledky
- konečné výsledky
6. úloha
- trať
- konečné výsledky
 
celkové výsledky
IGC záznamy

č.pilot / posádkaaeroklubtyp vetroňaimatrikulačné označenieštartový znakindex
1. Oldřich Španiel Bratislava VSO-10 OM-9610 87 96
2. Miloš Mladý Prievidza VSO-10 OM-2501 H4 96
3. Zbyňek Zdráhal, Jiří Klicnar Brno - Medlánky L-23 OK-0216 K4 76
4. Karel Kotlán, Petr Kapounek Brno - Medlánky L-13 OK-9847 KK 76
5. Dušan Hergott, Jana Brunnerová Bratislava L-13 OM-8822 76
6. Miroslav Lipovský, Ján Holečka Bratislava L-13 OM-0913 D 76
7. Martin Mihalkovič, Stanislav Kováč Bratislava L-295 Janus OM-7301 I 104
8. Marián Szabó ml. Partizánske VT-116 OM-8410 86
9. Marcel Straka Bratislava L-13 OM-2705 76
10. Marián Szabó st., Ľubomír Vaňo Trenčín L-23 OM-0203 76
11. Jozef Ličák, Igor Vondra Trenčín L-13 OM-9715 2 76
12. Pavol Kuník, Jozef Gorelka Trenčín L-13 OM-0912 B2 76
13. Radovan Uhelský, Miloš Šrank Nové Zámky L-13 OM-6701 76
14. Ľubomír Beňo Partizánske VS0-10 OM-7509 46 96
15. Filip Krajčovič Bratislava VSO-10 OM-7505 44 96
16. Peter Reisel, Jozef Kuník Partizánske L-13 OM-3815 76
17. Ján Zubák, Bohumil Vašek Partizánske L-13 OM-8701 76
18. Róbert Dvonč Partizánske VSO-10 OM-5603 M8 96
19. Pavol Kubica, Ondrej Opatovský Trenčín L-13 OM-9826 PO 76
20. Dušan Zubák, Miroslav Pilát Partizánske L-13 OM-2707 76
21. Štefan Liška Trnava L265 Cirrus B OM-2908 V 100
22. Zuzana Hrnčíriková Trnava VSO-10 OM-7513 48 96
23. Michal Bajtoš Trnava VSO-10 OM-0503 D4 96
24. Matej Kumorovitz Trnava VSO-10 OM-9604 85 96
25. Elígius Mikula Trnava VSO-10 OM-1501 F3 96
26. Igor Berko Spišská Nová Ves Cirrus STD OM-4901 SA 76