Číslo úlohy

Dátum

Trať

Výsledky
1. úloha 5.7.2003 Partizánske - Svinná, priehrada - Skýcov, námestie - Prievidza, letisko - Partizánske neletelo sa
2. úloha 6.7.2002 Partizánske - Svinná, priehrada - Skýcov, námestie - Prievidza, letisko - Partizánske 118 km predbežné neoficiálne oficiálne
3. úloha 7.7.2003 Partizánske - Svinná, priehrada - Zobor, vysielač - Partizánske neletelo sa
4. úloha 8.7.2002 Partizánske - Cígeľ, baňa - Podhorany - Partizánske 110 km predbežné
5. úloha 9.7.2002 Partizánske - Cígeľ, baňa - Podhorany - Partizánske 110 km predbežné oficiálne
6. úloha 10.7.2002 Partizánske - Cígeľ, baňa - Podhorany - Partizánske 164 km predbežné oficiálne
7. úloha 11.7.2002 Partizánske - LZPT- Svinná- Podhorany- Morovno- Topolč.hrad- Partizánske 203 km predbežné oficiálne

Celkové výsledky

Víťazi predchádzajúcich ročníkov MAM

Bližšie podrobnosti, otázky a pripomienky mailujte partizanske@aeroklub.sk