Číslo úlohy

Dátum

Trať

Výsledky
1. bodovaná úloha 30.6.2001 Partizánske - Tužina,plocha - Zobor - Partizánske predbežné oficiálne
neletelo sa 1.7.2001    
2. bodovaná úloha 2.7.2001 Partizánske - Lefantovce,ústav - Prievidza,žel.stanica - Partizánske predbežné oficiálne
neletelo sa 3.7.2001    
3. nebodovaná úloha 4.7.2001 Voľná trať zo stanovených bodov nebodované
4. nebodovaná úloha 5.7.2001 Partizánske - Prievidza - Komjatice,jazerá - Tužina - Partizánske nebodované
5. bodovaná úloha 6.7.2001 Voľná trať zo stanovených bodov predbežné oficiálne

Celkové výsledky

Víťazi predchádzajúcich ročníkov MAM

Bližšie podrobnosti, otázky a pripomienky mailujte partizanske@aeroklub.sk