Letecký a parašutistický výcvik

Aeroklub Partizánske - letisko Malé Bielice každoročne otvára kurz pre záujemcov o lietanie na bezmotorových lietadlách - vetroňoch. Odbor bezmotorového lietania AK Partizánske patrí svojou činnostou medzi aktívne odbory na Slovensku už vyše 60 rokov. Svoju činnost zameriava na výchovu nových plachtárov a propagáciu leteckého športu, získavanie nových skúseností pri výkonnom lietaní aj v inštruktorskej činnosti. V súčasnosti sa týmto športom v AK Partizánske zaoberá 40 ludí. Technika, ktorú používame na lietanie je štandartnou výbavou našich aeroklubových letísk. Sú to vetrone typov L-13 BLANÍK a VSO-10 GRADIENT.

Po absolvovaní teoretickej prípravy, pozostávajúcej zo základov aerodynamiky, mechaniky letu, konštrukcie lietadiel, leteckých predpisov a meteorológie sa začína s praktickým leteckým výcvikom. Výcvik žiaka prebieha na type L-13 Blaník s inštruktorom. Na tomto type absolvuje žiak aj prvé samostatné lety, praktickú záverečnú skúšku, prvé výkonné a termické lety.
Výcvik prebieha spravidla počas víkendov pod vedením skúseného inštruktora podľa platných osnov. Po zvládnutí stanovených počtov letov a preskúšania na samostatný let sa dokončí osnova a uchádzač sa prihlási k pilotným skúškam (teória + praktické preskúšanie).
Po získaní potrebného počtu nalietaných hodín a skúseností sa môže preškolit na iné typy vetroňov. Samotné výkonné, čiže športové lietanie je umožnené typom VSO-10 GRADIENT (Osa). Výkonne sa však dá lietat aj na L-13 BLANÍK. Výkonnému lietaniu sa venujeme aj na rôznych plachtárskych súťažiach konaných na Slovensku.
Samozrejme, že bez priaznivcov majúcich záujem o rozvoj bezmotorového lietania sa nedá stavat budúcnosť tohto prekrásneho športu.

Podmienky pre výcvik na vetroňoch:
1. Dobrý zdravotný stav, vek minimálne 15 rokov
2. Úspešné absolvovanie teoretického zimného školenia s preskúšaním
3. Zloženie hotovosti na účet aeroklubu pre zahájenie výcviku
4. Zaplatenie členských príspevkov
5. Rešpektovanie pravidiel v aeroklube

Ak sa chceš aj ty vidieť ako vyzerá krajina z pohľadu volne a slobodne lietajúcich vtákov - neváhaj a príd. Prípadné informácie ohľadne výcviku môžeš dostat na telefónnom čísle 0903/152 865 kde Ti zodpovieme všetky otázky.

 

Bezmotorový výcvik

Poplatky pri zaradení do výcviku: 2950,- Sk
poplatok zahŕňa členské, poistné a odvody do SNA, odvod za ZOČ a príspevok do havarijného fondu

Lekárska prehliadka 1100,- Sk

Teoretické školenie 2000,- Sk

Poplatky za praktickú činnosť

Univerzálny výcvik
Výcvikové lety aerovlekové 8800,- Sk navijakové 3600,- Sk
Letové hodiny na L-13 4950,- Sk
Údržba lietadiel, inštruktori a ostatné poplatky 4650,- Sk

Cena výcviku celkom 24000,- Sk

Aerovlekový výcvik
Výcvikové lety aerovlekové 17600,- Sk
Letové hodiny na L-13 3300,- Sk
Údržba lietadiel, inštruktori a ostatné poplatky 7100,- Sk

Cena výcviku celkom 30000,- Sk

Záloha za výcvik 10000,- Sk

Poplatky za neukončený výcvik sa nevracajú.
Po vyčerpaní počtu letov podľa osnovy základného výcviku sa úhrady vykonávajú podľa platného cenníka Aeroklubu Partizánske

Parašutistický výcvik

Poplatky pri zaradení do výcviku: 2800,- Sk
poplatok zahŕňa členské, poistné a odvody do SNA, odvod za ZOČ a príspevok do havarijného fondu

Lekárska prehliadka 1100,- Sk

Teoretické školenie 500,- Sk

Náklady na zoskoky 670,- Sk

ostatné náklady 190,- Sk

Cena výcviku celkom 2700,- Sk

Poplatky za neukončený výcvik sa nevracajú.
Po vyčerpaní počtu letov podľa osnovy základného výcviku sa úhrady vykonávajú podľa platného cenníka Aeroklubu Partizánske
Zmena cien a poplatkov je vyhradená

<<< návrat späť