Rôzne pohľady na budovy Aeroklubu Partizánske

Pohľad na celú VPD

Hangáre

Budovy Aeroklubu Partizánske

Letecký pohľad na plochu
letiska v Malých Bieliciach

budovy Aeroklubu

Hangár po požiari 7.12.97

Hangár po požiari 7.12.97

Akcia Top manager 20.6.98

veľký hangár 'Brno'

panoramatický pohľad z riadiacej veže
<<< návrat späť